Examens

Praktijkexamen 

Voor het examen komt de rij instructeur je ophalen en rijdt je zelf naar het examencentrum. Hierdoor kan onderweg nog worden geoefend en zal de rij instructeur nog wat laatste zaken uitleggen betreft het examen. Voordat we het examen gebouw binnengaan lopen jij en de rij instructeur de laatste dingen na waar je eventueel nog vragen over hebt. De keuze is aan de kandidaat of hij/zij wil dat de rij instructeur meerijdt.

De examinator zal voor het examen nog een aantal zaken uitleggen. Tevens wordt de Eigen verklaring nagelopen welke iedere kandidaat voor het examen moet hebben ingevuld. (meer informatie hierover onder het kopje eigen verklaring). De keuze is aan de kandidaat of hij/zij wil dat de rij instructeur meerijdt. Na de korte uitleg over het examen loop je samen met de examinator naar de auto.

Na het examen loop je samen met de examinator terug naar het tafeltje waar hij het examen kort zal bespreken. Hierna zal hij de uitslag aan jou en de rij instructeur voorleggen.

Benodigdheden voor examen:

 • Een wettelijk toegestaan en geldig legitimatiebewijs
 • De oproep (uitnodiging)
 • Eigen verklaring
 • Je uitslagformulier van je TTT (Tussentijdse Toets), indien van toepassing
 • Zelfreflectie formulier. (Deze heb je ontvangen van je rij instructeur welke door jou zelf moet worden ingevuld. Deze zal niet meetellen voor je uitslag maar wordt wel na de uitslag doorgenomen.)

Examen- /TTT-opdrachten 

Opdrachten:
Je krijgt een zelfstandige opdracht bij je Tussentijdse Toets. Als je kiest om geen TTT te doen kunnen onderstaande dingen ook gevraagd worden bij het echte praktijkexamen. De zelfstandige opdracht kan bestaan uit:

- Bijzondere manoeuvres:
De examinator kan een willekeurig moment uitkiezen om een bijzondere manoeuvre uit te voeren. Hij/Zij zal dit van te voren aangeven. De bijzondere manoeuvres dienen geheel op eigen initiatief en inzicht uitgevoerd te worden. Je kiest hierbij dus zelf wanneer je de auto tot stilstand brengt om deze manoeuvre zelfstandig uit te voeren.

Bijzondere manoeuvres:

 • Keeropdracht. Hierbij wordt gevraagd om in dezelfde straat te keren. Hoe je dit doet mag je zelf bepalen.
 • Parkeeropdracht. Hierbij moet je zelfstandig parkeren. Dit kan door de examinator zowel vooruit, als achteruit gevraagd worden.
 • Stopopdracht. Hierbij wordt verwacht dat je stopt achter een geparkeerd voertuig, waarna je na een korte stop in één beweging weer weg kunt rijden zonder te hoeven steken.

Let op: Met alle opdrachten wordt van de leerling verwacht dat hij de opdracht zelfstandig en veilig uitvoert. Ook dient er rekening gehouden te worden met het overige verkeer welke niet onnodig mag worden gehinderd.

- Navigeren:
Voor deze opdracht moet je een route rijden via de navigatie. De examinator zal je vragen een plaats of straatnaam in te voeren waar je zelfstandig naartoe dient te rijden. Of je hier precies uitkomt is niet zo belangrijk maar wel dat de opdracht veilig wordt uitgevoerd.

- Clusteropdracht:
De naam zegt het al een cluster van opdrachten. Er worden een aantal aanwijzingen achter elkaar verteld welke je moet proberen te onthouden. Bijvoorbeeld de eerste straat gaan we links af daarna bij de verkeerslichten rechtsaf, hierna gaan we de snelweg op en de borden van Rotterdam Centrum volgen. Mocht je het door de zenuwen niet meer weten dan mag je het gerust vragen.

- Situatie bevraging:
Naast de bovenstaande opdrachten, kan een examinator over een bepaalde verkeerssituatie vragen gaan stellen. Wel zitten er een aantal eisen aan de vragen vast. De examinator kan over de volgende 5 criteria een vraag stellen:

 • Milieubewust rijgedrag, "het nieuwe rijden"
 • Veiligheid
 • Sociaal rijgedrag
 • Doorstroming
 • Omgang met het voertuig;

BNOR Examen 

Mocht het niet meezitten en je hebt binnen 5 jaar 4 examen gedaan zonder positief resultaat dan zal het volgende examen een BNOR examen zijn.

BNOR staat voor Bureau nader onderzoek rijvaardigheid.

Veel BNOR kandidaten zijn erg zenuwachtig voor het examen. Een BNOR examen duurt 90 minuten dus is er meer tijd beschikbaar als bij een regulier examen. Voorafgaand aan het BNOR examen gaat de examinator een gesprek aan met de kandidaat en de rij instructeur. Dit kan gaan over de voorgaande examens die de kandidaat bij het CBR heeft gehad.

De routes en de eisen welke gesteld worden zijn hetzelfde als bij een regulier praktijkexamen.
Mee te nemen naar het BNOR examen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • De oproep (uitnodiging)
 • Eigen verklaring
 • Zelfreflectie formulier ingevuld door de kandidaat zelf
 Eigen verklaring / medische keuring Open or Close